ThiệnÐức 12:09 ngày 07/4/20 trong  thiet bi be boi

Công ty thi công và xây dựng bể bơi tốt nhất việt nam

Đối  mang những tài liệu  viện dẫn không ghi năm  công bố thì  áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả  các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 3/ Bảng Tiêu chuẩn  kích thước Thiết Kế Bể Bơi Loại bể Kích thước thông thủy Khả năng phục vụ Chiều dài Chiều rộng Độ sâu của nước Đầu nông Đầu sâu 1.Bể bơi (dùng để thi đấu) Loại  to (có khán đài) 10 đường bơi 50 25 2 Từ 2,2  tới 2,3 15 người  1 đường bơi Loại trung bình 8 đường bơi 50 từ 21  tới 25 từ 1,2  tới 1,8 Từ 1,8  tới 2,05 15 người  một đường bơi 8...